Åtgärdsprogram för havsmiljön

Efter samråd är nu åtgärdsprogrammet för havsmiljön antaget. Syftet är att uppnå god havsmiljöstatus i Östersjön och Nordsjön.

Åtgärderna är indelade i de tematiska områdena:

  • främmande arter  
  • fiskar och skaldjur som påverkas av fiske  
  • övergödning  
  • havsbottnens integritet
  • bestående förändringar av hydrografiska villkor  
  • farliga ämnen  
  • marint skräp
  • undervattensbuller
  • biologisk mångfald  inklusive marina skyddade områden  och restaurering      
  • marina näringsvävar

Läs mer om åtgärderna och genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/atgardsprogram-havsmiljo