Kallelse till extra årsmöte 1 juni!

Styrelsen har beslutat att göra om årsmötet i sin helhet då det genomförda årsmötet saknade formell behörighet och en del ärenden inte utlysts i kallelsen. Ärendelista finns under Kallelser och protokoll.

Mötet hålls den 1 juni kl. 19 på Edith & Julia, Högsrumsvägen 1 i Rälla. Vi bjuder på lite mat. Anmäl dig här senast den 30 maj!

Årsmötet är till för medlemmarna i föreningen så kom ihåg att betala medlemsavgiften. Antingen 100 kr på bankgiro 716-0419 eller swisha till 1234579363, ange namn och e-postadress i meddelandet.