Internationella våtmarksdagen 2 februari, 2020!

Internationella våtmarksdagen instiftades av Ramsarkonventionen 1971. I år är temat “Våtmarker och biologisk mångfald”.

Visste du att 40 % av arterna lever eller förökar sig i våtmarker och att ytan våtmarker globalt minskar tre gånger så snabbt som skogen. Ekosystemtjänsterna (magasinering, livsmiljö, rening och rekreation) är värt så mycket som 47 trillioner dollar. Svindlande!

Läs mer om dagen på https://www.worldwetlandsday.org/ och ta dig ut till din favoritvåtmark!