Låga grundvattennivåer i små magasin

SGU och Livsmedelsverket flaggar för att det är lägre grundvattennivåer än normalt för årstiden, särskilt små grundvattenmagasin (som till exempel enskilda brunnar) i södra, mellersta och nordöstra delen av Sverige.

Livsmedelsverket har tips och råd för de som har enskild vattenbrunn när det råder torka. Läs mer här på länken!