LIFE Shure Lågflödesmuddring

I Kalmar har en metod för skonsam muddring, lågflödesmuddring, tagits fram genom LIFE Sure-projektet. Metoden ger minimal grumling av vattnet och genom en bra kedja med torkning och provtagning kan sedimenten sedan användas på flera sätt.

Den 7 juni hålls slutkonferensen på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Här kan du läsa mer om projektet och slutkonferensen!