Nederbördsdata från de senaste fem åren

Om du vill titta på hur stor den uppmätta nederbörden var i station Skedemosse så har vattenrådet fått hjälp att ta fram grafer. Du hittar dem här. Nederbördsdata är hämtade från SMHI. För att graferna ska visas rätt rekommenderas att du öppnar dem i webläsaren Google Chrome.

Filen “bar.svg” ser du medelnederbörden per månad och år. Du kan klicka ur fyrkanterna för att se och jämföra enskilda år. För sedan pekaren över grafen så kan du se tidpunkt och värden.

Filen “months.svg” ser du variationen per månad från 1970 till 2019. Där kan du också klicka ur för att se en månad i taget. Till exempel juli som har varit en nederbördsrik månad tidigare visar först en ökande sedan en minskande trend: