Omarbetad: Fånga vattnet på land!

Ölands Vattenråd har tillsammans med LRF tagit fram en folder hur det går att arbeta för att hålla mer vatten kvar i landskapet. Det gynnar grundvattenbildning, tillgängligt vatten för grödor, växter och djur och kan också minska läckaget av näring. Det är dock viktigt att åtgärderna görs rätt med tanke på fisk och annans egendom.

Med hjälp av Ölands Banks Hjärteslant har nu foldern omarbetats och uppdaterats. Här finns handfasta tips på hur du kan gå till väga och vad du måste tänka på!

Vill du ha en tryckt folder hör av dig till samordnaren, annars kan du ladda ner och läsa den här: Fånga vattnet på land 2020