Stort intresse för kunskapskvällen!

Kunskapskvällen som hölls den 9 december, 2019 lockade ett 50-tal åhörare. De fick veta mer om vilken forskning som pågår och vilka resultat och slutsatser forskarna kunnat dra av detta. Sedan kunde Tobias Berger ta vid och berätta vilka åtgärder som görs och hur rovfiskpopulationerna och kustmiljön förhoppningsvis ha stor nytta av!

I paneldiskussionen som följde på kaffepausen fick åhörarna svar på olika frågor som hur de minskade våtmarkerna på 18- och fram till 1950-talen förklarar att gäddan minskade på 1990-talet och vad som trålas på nätterna längs med Ölands östra kust.

Ett sammandrag av vad som sades finns här nedan, samt presentationer från kvällen.