Välbesökt webföreläsning

Den 3 december bjöd Ölands Vattenråd på en webföreläsning med professor William Hogland från Linnéuniversitetet.

Samtalet kom att handla både om kusterna kring Öland som dricksvattensituationen i Himalaya och lågflödesmuddringen i Malmfjärden i Kalmar. Åtgärder som sortering av avloppsvatten, spara vatten och bättre samverkan mellan stad och land och att vi som medborgare aldrig ska sluta kräva förbättringar i hantering av sopor, avlopp och luft.

Ett stort tack till WIlliam!