Världsvattendagen 22 mars – Vatten och klimatförändring

Den 22 mars firas världsvattendagen på initiativ av FN. I år är temat “Vatten och klimatförändring”.

Att skydda och återskapa kolsänkor som hav och våtmarker gör skillnad. Våtmarker kan också mildra effekterna vid både skyfall och torka, något som kan bli vanligare i framtiden. Att använda vatten smart och effektivt är en förutsättning för välfärd i många länder, även i Sverige och i synnerhet på Öland.

Vatten är vår mest värdefulla tillgång och vi måste nyttja den med förstånd!

Läs mer om FN:s arbete under världsvattendagen: https://www.worldwaterday.org/ och Svenska Hydrologiska Rådet på http://www.vattendag.org/