Vattenrådet söker ”Vattenspindel” med driv

Ölands Vattenråd söker en god kommunikatör och organisatör på deltid. 20-25 timmar per månad i genomsnitt. Beroende av din inriktning och förmåga att bidra, kan det bli mer.

Ölands Vattenråd är en idéell förening som arbetar för ett bättre vatten i enlighet med de mål som Sverige och EU beslutat (vattendirektivet). Det gäller grundvatten, vattendrag, våtmarker och våra kustvatten. Över hela landet finns det vattenråd med motsvarande uppgifter.

Vi startade år 2010 och vårt uppdrag är att sprida kunskaper, påverka, samverka och medverka till åtgärder i vårt fina men känsliga landskap. En styrelse på 7 personer är ansvarig (ca 4-5 möten per år). I styrelsen ingår för närvarande representanter för kommunerna, lantbruket, fiskeintressen, besöksnäringen och naturskyddsföreningen. Vi avser också att bilda arbetsgrupper med inriktning mot olika vattenfrågor.

Din roll blir att vara en resursperson för styrelsen, och bidra till att vi når våra mål. Ordna möten och studiebesök internt och externt. Skriva sammanfattningar och inhämta underlag till styrelsen. Medverka i verksamhetsplanering och skriva minnesanteckningar och protokoll.

Vi kommunicerar och samverkar med kommunerna på ön, Länsstyrelsen, näringslivet, idéella organisationer, vattenråden i länet mfl.

Vi söker en person som har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, har grundläggande datorvana, är självgående och har ett intresse för natur och vatten. Kunskaper om vatten i landskapet är meriterande. Det här är för samhället och medborgarna intressanta och viktiga frågor som innebär varierande och stimulerande arbetsuppgifter.

Vill du veta mer?

Kontakta Bertil Lundgren, ordförande

Tel. 0721-978200 och e-post: lundgren.bertil@gmail.com