Här skriver vi om vad som är på gång i vattenrådet och vilka aktiviteter vi har genomfört under året. Du kan hitta minnesanteckningar och rapporter under fliken Dokument i översta menyn.
__________________________________________________________________________

Övergödning och klimatförändringar – Vill vi ha ett hav att bada i?

Ölands Vattenråd bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om övergödning och hur vi kan minska näringsläckaget och effekterna i havet.

Vårt innanhav Östersjön har fått ta emot mycket näring och andra ämnen från jordbruk och övrig mänsklig aktivitet och ett förändrat klimat kan komma att försämra möjligheten till återhämtning. I vårt hav vill vi kunna bada, segla och fiska och vi vill lämna över ett levande hav till kommande generationer.

Hur kan vi producera mat hållbart, vilka medel och metoder finns och hur agerar och resonerar myndigheter? 

Vi bjuder på fika och lunch, anmälan (bindande) senast 30 mars: https://www.simplesignup.se/

_________________________________________________________________________

Strömmande vattens betydelse för friska ekosystem

Den 20 januari kl 19 gästar Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarna, Naturskyddsföreningen för en föreläsning. Mötet hålls på Skälby (Studiefrämjandet) och du läser mer och anmäler dig här.

_________________________________________________________________________

Välkommen på Kunskapskväll 2019!

Den 9 december kl 19.00, Strömstedtssalen, Ölands Folkhögskola. Läs mer och anmäl dig här.

____________________________________________________________________

Filmvisning Ur sund, ur hav – En öländsk fiskehistora

Den 14 oktober visade Ölands Vattenråd filmen om det öländska fisket som Sven Ekberg, Niclas Wimmerberg och Johan Theorin gjort. Samma kväll delades Vattenpriset ut till filmmakarna som blev både glada och stolta för utmärkelsen.

Motiveringen löd:

För sin filmdokumentation om betydelsen av Ölands kustvatten för ölänningarna. För att kunna vårda och förvalta vårt vatten och motivera nya generationer att fortsätta arbetet i en tid då normalt tillstånd i naturen är i stadig förändring, behöver vi förstå värdet och betydelsen av dessa naturresurser för äldre generationers överlevnad.

____________________________________________________________________

Exkursion till Brokhål, Böda

Sportfiskarna har genomfört en åtgärd i våtmarken Brokhål för att förbättra områden för vårlekande fisk och förbättra den biologiska mångfalden knuten till vatten. Ölands Vattenråd har genomfört inventeringar för att effekten av restaureringen skulle kunna följas upp samt medfinansierat åtgärden.
Den 1 september gjordes en exkursion till området där Jan Herrmann och Börje Ekstam från vattenrådet berättade om inventeringarna och Tobias Berger från Sportfiskarna berättade om åtgärden.

____________________________________________________________________

Höstbål för Östersjön

Den sista lördagen i augusti tänds höstbål runt hela Östersjön för att uppmärksamma vårt gemensamma innanhav. Ölands Vattenråd tände eldar i Gräsgård, Degerhamn, Stora Rör, Kårehamn och Böda. I hamnarna hölls information om Våtmarksåtgärder för att minska övergödningen och på några platser kunde deltagarna gå tipspromenad.

____________________________________________________________________