Här kan du läsa slutrapporten för vattenrådets LONA-projekt som var en del av Sportfiskarnas stora LONA-projekt Ölands Vatten. Vattenrådet genomförde inventeringar innan Sportfiskarnas åtgärd för att i ett senare skede kunna följa upp hur åtgärden fungerat.

Exkursion till Böda Brokhål september 2019.