2018

Den 22 november bjöd vattenrådet in till årets Kunskapskväll om åtgärdsarbetet mot övergödning. Carina Pålsson och Elin Åberg från Länsstyrelsen berättade om vad som gjorts, vilka resultat det gett och vad som kommer hända framöver. Här kan du ladda ner och läsa minnesanteckningarna och presentationen från kvällen:

2017

Den 9 november bjöd vattenrådet in till Kunskapskväll. Den här gången med temat det öländska lantbruket för att belysa hur olika lantbrukare har hanterat vattenbristen och hur de ser på sina verksamheter och framtiden. 

Under augusti ägde flera aktiviteter rum, bland annat höstbål och exkursioner.  

Den 23 maj hölls ett medlemsmöte om radarflygningarna som SGU har gjort. Statsgeolog Mattias Gustafsson presenterade vad resultaten hittills visar. Källa ska anges vid användande av materialet. 

Ölands Vattenråd bjuder in till exkursioner i vår:

  • 1 april Exkursion till Harfjärden kl. 10-12. Kristin Bertilius, Borgholms kommun, berättar om åtgärden och förhoppningsvis får vi se lekande gädda! Samling kl. 10.00 vid infarten till Övra Sandby, Bredsättra. OBS! Exkursionen innebär en promenad på någon kilometer. Tag oömma skor och fika.

    7 maj Exkursion till Frösslundabäcken kl. 10-12.30. Limnolog Jan Herrmann och Lasse Karlsson visar det som lever i och kring en öländsk bäck. Samling kl. 10 vid rastplatsen vid gamla bron över Frösslundabäcken längs östra vägen. OBS! Exkursionen innebär en promenad på 2-3 kilometer. Tag oömma skor och fika.
Gädda i Harfjärden

2016

Den 7 november kl. 19.00 i Tingssalen. Kunskapskväll om vatten. Arkeolog Jan-Henrik Fallgren berättar om Vatten i ett historiskt perspektiv – Ölands vatten då och nu. Vi har alltid valt att bo vid vatten, hur mycket vatten fanns det egentligen på Öland?

Den 27 augusti kl. 20.30 tänds höstbålen i hamnarna kring Ölands kust och runt hela Östersjön.

Den 14 augusti kl. 10.00 genomför Ölands Vattenråd strandvandringar i Saxnäs och Vikegård. TIlssammans upptäcker vi stränderna och pratar om hav och land.

Den 18 april kl. 18.00 i Strömstedtssalen, Ölands Folkhögskola, anordnas ett diskussionsforum av Ölands Naturskyddsförening på temat Ölands vattenförsörjning – en framtidsfråga. Lars Kylefors inleder med en historisk översikt och hur Ölands vattenförsörjning ser ut idag. Vattenbristen måste lösas. Tankar och idéer om olika lösningar ska diskuteras under kvällen.2015

Kunskapskväll om vatten! Den 4 november kl. 19.00 i Ladan, hamnen i Stora Rör. Ölands Vattenråd bjuder in till samtal och föreläsningar om kulturmiljöer och saltvatten från Nordsjön. Välkomna!

Föreläsning om Sjöfartens miljöeffekter den 3 november. Ölands Naturskyddsförening bjuder in till föreläsningen med professor Kjell Larsson kl. 18.00 i Strömstedtsalen, Ölands Folkhögskola.

Kulturarvsseminaire med tema vatten den 20 oktober. Länsmuseet i Kalmar ovch Länsstyrelsen i Kalmar anordnar ett kulturarvsseminarie varje år. Detta året är temat vatten och seminariet hålls i Oskarshamn.

Vattenexkursion den 19 september med Hagbyåns Vattenråd. En guidad vandring längs med Ljungbyån kl. 9-15. Utflykten är kostnadsfri men kräver anmälan eftersom det bjuds på lunchbaguette och kaffe!

Hållbarhetssafari den 3 och 5 september. Kalmarsundskommissionen bjuder in till hållbarhetssafari i början av september. Det går att välja på två bussrutter som har två olika teman Levande Östersjö (musselodling i Hagby) och Rent vatten (rening med alger i Moskogen och våtmarken Kalmar dämme). Den 3 september finns biståndsminister Isabella Lövin på plats för att prata om boken Tyst hav. r.

Höstbål den 29 augusti. Ölands Vattenråd tänder traditionsenligt höstbål i öländska hamnar kl. 20.30. I år tänds även bål på ett par platser på smålandskusten. Restauranger och serveringar finns på de flesta ställen, se separat annons. 

Strandvandringar den 16 augusti. Vi samlas för att vandra på olika platser längs den öländska kusten. Det finns möjlighet att plocka skräp och samtala om kusten då och nu. Mer information om var och när vandringarna genomförs kommer! Vandringarna genomförs i samarbete med Ölands Naturskyddsförening.Du kan läsa mer om var och när vi gör vandringarna här.

Östersjödagen den 8 augusti. Ölands Vattenråd medverkar på Naturum Ottenbys Östersjödagar:

  • Kl. 10-12 Håvning och visning av Östersjöns djur och växter. Det finns liv under ytan, se det på nära håll! Samling vid Naturrum.
  • Kl. 12.30-c:a 15 Visning och information om alger från Östersjön. Upptäck och lär dig mer om hur algerna har det i Östersjön. Vid Naturums entré.
  • Guidningarna pågår som vanligt och de kommer ha östersjöfokus och barnguidningarna kommer innehålla håvning!

Ostkustens Vattensamling ordnar aktiviteter i april och maj. Läs mer i om när och var du kan vara med på vattenvandringar, bussresor, med mera.

Presentation av Alsterån i balans – samarbete för bättre vatten den 14 april kl. 13-14.30 på Länsstyrelsen i Kalmar. Alsteråns vattenråd har under 2011-2014 drivit ett Leaderprojekt vars syfte var att skapa ett åtgärdsprogram för Alsterån baserat på lokal kunskap och engagemang. Inom projektet har de tagit fram en metodik för samverkan mellan vattenråd, närboende och lokalt näringsliv. Kontakta Carina Pålsson på Länsstyrelsen i Kalmar om du vill anmäla dig.

Internationella vattendagen den 22 mars bjuder vattenråden i Kalmar in till en temadag klockan 13-17 i Jenny Nyströmskolans aula. Läs mer om programmet i inbjudan.

Skräpplockardagar i vår. Borgholms och Mörbylånga kommuner deltar i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Aktionen vänder sig till förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner som gör sin närmiljö lite finare och visar att nedskräpning inte är okej. I Mörbylånga vänder de sig främst till skolorna. 2014 deltog över 750 000 hjältar runt om i landet! Från 1 februari är anmälningen öppen. Skräpplockaraktiviterna pågår hela våren, fram till Världsmiljödagen den 5 juni. Anmäl er här!

2014

Vattendragsvandring i Torsås 29 november kl. 10-12. Vattenrådet och Kustmiljögruppen i Torsås bjuder in till en vattendragsvandring i centrala Torsås. Ingen anmälan krävs och vandringen är kostnadsfri. 

Biotopvård den 14 september. Den 14 september anordnar Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd en biotopvårdsdag i Värnanäs mellan 14-17. 

Samråd för avloppsreningsverk i Kårehamn. Sista svarsdag för synpunkter är den 1 september och ett informationsmöte är planerat till den 24 september. 


Avloppsmässa i Torsås den 21 april. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås anordnar en avloppsmässa den 21 april klockan 10-13 i Torsås bygdegård. Träffa entreprenörer och representanter för olika avloppslösningar. 

Vattendragsvandringar i Böda, Hornsjön och Petgärde. Hushållningssällskapet bjuder in till vattendragsvandringar Bäcken i Böda: 24 mars, Hornsjön: 25 mars och Petgärde/Djurstad: 31 mars. Vandringarna startar kl. 13.00 och pågår till runt kl. 16.00. Medtag fika och fältklädsel. 

Ostkustens vattensamling ordnar en temadag på internationella vattendagen den 22 mars. Kom och träffa forskare och experter och andra vattenråd! Samma dag håller fyra vattenråd årsmöten. Läs mer om dagen och hur du anmäler dig här: Vattendagen 22 mars

Hushållningssällskapet anordnar vattenträffar för kanalerna i Böda och Petgärde och Hornsjön den 27 februari och 4 mars.

Ostkustens Vattensamling organiserar tillsammans med Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken en förmiddag med föreläsning och diskussion hur vi kan minska övergödning av vattendrag och Östersjön. Lördagen den 25 januari kl. 9.30-12.00. 

2013

Kustmiljögruppens Höstträff Den 26 oktober bjuder Kustmiljögruppen i Torsås in till Höstträff med temat temat Kan vi bada i Östersjön i framtiden?. Forskaren Catherine Legrand medverkar. Läs inbjudan här: Inbjudan Kustmiljögruppens Höstträff 131026 och mer om programmet här: 

Öppen föreläsning. Den 18 oktober kl. 13.00-13.35 håller forskaren Catherine Legrand en öppen föreläsning om Östersjöns framtid.

Våtmarksvisning på Öland. Den 12 oktober kl. 10-12.30 visar Ölands Vattenråd våtmarker i Pelnabrobäckens avrinningsområde. Tre våtmarker med olika utformning och funktion visas. Vi träffas kl 10.00 Rosenborg, 11.00 Bettorp och 11.45 Grindmossen. Medtag fikakorg. Varmt välkomna!

Höstbål för Östersjön! Den 31 augusti kl. 20.30 tänder Ölands vattenråd traditionsenligt höstbål tillsammans med de lokala hamn- och samhällsföreningarna, Klimatsmart turism och B7 i hamnar kring hela ön. Vårdkasar tänds i Gräsgård, Degerhamn, Bläsinge, Stora Rör, Kårehamn, Sandvik och Böda för tredje året i rad. Varmt välkomna! 

Torsås Kustmiljögrupp ordnar vårträff. Den 15 juni har Torsås Kustmiljögrupp sin vårträff med fokus på de små ideella krafterna som gör stor skillnad. OBS! De har bytt lokal till Kulturmagasinet i Bergkvara. 

Två samråds- och informationsmöten om musselodling i större skala hålls på Öland efter midsommar.
Tisdagen den 25 juni kl. 18-20 i Grillstugan vid Naturrum Trollskogen och
Onsdagen den 26 juni kl. 18-20 i Vindöga, Servicebyggnaden i Mörbylånga hamn.
Då kan man få veta mer om musselodlingsprojektet i länet. 

Invigning av Nabbens musslor. Den 4 juni invigs en musselodling på norra Öland. Förhoppningen är att musslorna ska ta upp mycket av näringen som finns i vattnet och sedan ska musslorna kunna användas till till exempel fisk- eller fågelfoder.

Öland Spriar inte utan vatten. Under Öland Spirar visar vattenrådet åtgärdade våtmarker i Pelnabrobäckens avrinningsområde. Söndagen den 12 maj kl. 10.00-12.30. Vi samlas på plats: 10.00 Rosenborg (vid Rosenborgs friluftspensionat), 11.15 Bettorp (mittemot Strandtorpsinfarten), 11.45 Grindmossen (Vanserums malm) Här fikar vi – medtag fikakorg. Varmt välkomna!

Ölands Vattenråd håller årsmöte den 13 februari kl. 19.00 i IOGT-lokalen i Agutsrum. Temat för kvällen är Ölands dricksvatten och vi får en intressant föreläsning av statsgeolog Mattias Gustafsson från SGU. Varmt välkomna!

Kräftkväll den 7 mars kl 18.30 i Torslunda med fiskerikonsulenten på Hushållningssällskapet.

Vattenrådsmöte i i Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd. Den 14 februari håller ett av vattenråden på andra sidan Kalmarsund möte. Där informerar Rune Hallgren, LRF om hur man underhåller och rensar ett dike så det blir så bra som möjligt för både miljön och plånboken. 

Sök Kalmar internationella miljöpris! Kalmars miljöpris vill uppmärksamma insatser som förbättrar miljön i och runt Östersjön. Priset på 100 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön. Det delas ut i samband med Hansedagarna Herford, Tyskland den 13-16 juni 2013.

Den 13 mars Samråd. Ostkustens Vattensamling tillsammans med Vattenmyndigheten bjuder in till samråd om Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan. Mötet hålls preliminärt i Kalmarsalen.

2012


Den 2 december Vattendragsvandring. Ölands Trolling & Sportfiskeklubb tillsammans med markägare och Ölands Vattenråd anordnar en naturdag med fokus på den öländska havsöringens betydelse och utvecklingsmöjlighet. 

3 oktober Information om musselodlingar i Östersjön: Den 3 oktober kl. 18.00 i Mönsterås hålls ett informationsmöte om hur man kan odla musslor i Östersjön. Läs mer i inbjudan:

23 september Naturforum 2012: Den 23 september anordnar Station Linné Naturforum 2012 med tema vatten. Ölands Vattenråd medverkar med föredrag och information. 

3-4 oktober Life-seminarie: Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till ett seminarie om de öländska sjömarkerna. Seminariet är kostnadsfritt.

9-12 oktober Vattenbruksvecka på Åland: Ålands landskapsregering bjuder in till vattenbruksvecka för ett hållbart vattebruk i Östersjön. Medarrangör är bland annat Aquabest som kartlägger länets kuster för lämpliga lokaler för musselodlingar.

Dags för Vattensamling 2012. Den 1 juni är det vattensamling i Torsås. En träff för alla som är mark- och skogsägare, engagerade i vattenråd och miljöföreningar, m.m. 

Riksmötet för vattenorganisationer hålls i år på Djurö i Stockholms skärgård den 17-18 september. 

Länsstyrelsen med flera bjuder in till Grodornas dag – Save the frogs day, den 28 april i Ottenby. Det blir paddor och pyssel hela dagen och en bit in på kvällen. 

2011

Vattenrådet i Brutatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken bjuder in till en vattendragsvandring med fokus på vattenförvaltning i skog. 

Länsstyrelsen erbjuder flera kurser med våtmarkstema för markägare och entreprenörer. 

Den 21 september är det vattenrådens dag i Kalmar län. Kontakter mellan vattenråd ska skapas och frågor om hur vattenråden kan arbeta och med vad kommer att diskuteras. Anmälan senast den 14 september! 

Den 14 september bjuder vattenrådet Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebeäcken in till en kväll om vattenförvaltning i skog. Sista dag för anmälan är den 5 september. 

Den 7-8 september är det kustvattenturné med Kalmarsundskommissionen. Sista anmälningsdag är den 22 augusti. 

Den 14 juli gästar Briggen Tre Kronor hamnen i Borgholm. De bjuder in till en temakväll om havet kl. 18.00 och visar Folke Rydéns omtalade film om Östersjön. 

Den 4-5 juni deltog Ölands vattenråd i Barnens dag med att informera om vattnets kretslopp och barnen fick måla med vattenfärger på tema vatten. 

Den 9 april åkte vattenrådets styrelse på studiebesök till Mönsterås och de restaurerade våtmarkerna för gädda som finns där.

Den 22 mars är det Vattenrådens dag 2011. Denna gången i Göteborg och temat är Roller och ansvarsfördelning i vattenförvaltningen. Se inbjudan och anmäl dig här: 

Den 7 februari kl. 18.30 i bygdegården i Slakmöre, bjuder vattenrådet för Snärjebäcken, m.fl., in till ett möte om klimatet och översvämningarna i Kalmar län. 

Den 2 februari arrangerar Kalmarsundskommissionen ett öppet möte om fisk och fiske klockan 16.00 i Sjöfartshögskolan i Kalmar.