Styrelsen 2024

På årsmötet 16 mars valdes några nya ledamöter in i styrelsen och vi välkomnar Jan-Henrik Fallgren, Emil Pettersson (ordinarie) och Mats Engdahl (ersättare)! Jan-Henrik är arkeolog och har undersökt lokalisering av historiska våtmarker på Öland. Emil är lantbrukare med växtodling i Resmo och har tidigare varit ersättare i styrelsen. Mats har precis pensionerats från organisationen Svenskt Vatten där han varit specialist på dricksvattensproduktion. Alla har viktiga och spännande kompetenser som kan bidra till vattenrådets arbete framöver.

styrelsen ölands vattenråd 2024
00000032

Från vänster: Eva Engström (ordf), Roland Engqvist (ers), Lasse Karlsson, Jan Herrmann, Jan-Henrik Fallgren, Bertil Lundgren. Se övriga ledamöter och ersättare i styrelsen här!