Ölands Vattenråd genomförde ett projekt för att kartlägga våtmarker för restaurering och beräkna den möjliga näringsretentionen (reningen av kväve och fosfor) i dessa våtmarker. Här kan du läsa Viktoria Nilssons examensarbete som också är slutrapporten i projektet!

Rapport examensarbete V. Nilsson