I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, yrkesfiskare, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Styrelsen som valdes på årsmötet 2022 består av:

Bertil Lundgren, ordförande
Roland Engkvist
Fredrik Fredriksson
Jan Herrmann, vice ordförande 
Christian Johansson
Tobias Knutsson
Johan Sigvardsson 

Adjungerade ersättare: 

Roland Andersson
Kristin Bertilius
Börje Ekstam
Emelie Folkemark
Michael Ingard
Emil Petersson
Anna-Karin Ring