I föreningens styrelse finns olika intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, fiskare, naturskyddsförening och kommuner mfl. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Styrelsen som valdes på årsmötet 2024 består av:

Eva Engström, ordförande, info@engstromslandsbygd.se, 0767 637 337
Jan Herrmann, vice ordförande, naturskyddsföreningen, jan.herrmann@lnu.se, 070-678 18 89
Linda Johansson, Kassör, VA Mörbylånga kommun, linda.holm@morbylanga.se
Lasse Karlsson, Ölands sportfiskeklubb, smedkarlsson.borgholm@gmail.com, 070-549 70 50
Tobias Knutsson, lantbrukare, ostergarden102@gmail.com, 070-210 08 39
Emil Petersson, lantbrukare, resmoemil@gmail.com, 073 980 22 38
Beril Lundgren, lundgren.bertil@gmail.com, 072-197 82 00
Jan-Henrik Fallgren, jan-henrik.fallgren@arkeologi.uu.se, 070-8736809

Adjungerade ersättare: 

Roland Engkvist
Kristin Bertilius
Börje Ekstam
Emelie Folkemark
Michael Ingard
Mats Engdahl
Anna-Karin Ring

00000032

Från vänster: Eva, Roland, Lasse, Jan, Jan-Henrik, Bertil. Stora Rörs hamn, juni 2024.