I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Styrelsen som valdes på årsmötet 2020 består av:

May-Britt Landin, ordförande
Roland Engkvist
Björn Folkesson
Fredrik Fredriksson
Jan Herrmann, vice ordförande 
Lars Karlsson, kassör
Johan Sigvardsson 

Adjungerade ersättare: 

Roland Andersson
Börje Ekstam
Michael Ingard
Tobias Knutsson
Bertil Lundgren
Emil Petersson
Eva Öberg