I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, yrkesfiskare, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Styrelsen som valdes på årsmötet 2022 består av:

Eva Engström, ordförande, evaengstrom92@gmail.com, 0767 637 337
Jan Herrmann, vice ordförande, naturskyddsföreningen, jan.herrmann@lnu.se, 070-678 18 89
Lasse Karlsson, kassör, sportfiske, smedkarlsson.borgholm@gmail.com, 070-549 70 50
Roland Engkvist, vattenekologisk forskningskompetens, roland.engkvist@lnu.se, 070-562 88 16
Tobias Knutsson, lantbruk, ostergarden102@gmail.com, 070-210 08 39
Linda Johansson, VA, linda.holm@morbylanga.se
Beril Lundgren, lundgren.bertil@gmail.com, 072-197 82 00
Peter Streiffert, industri, peter@lindbytvatten.se, 070-828 27 81

Adjungerade ersättare: 

Roland Andersson
Kristin Bertilius
Börje Ekstam
Emelie Folkemark
Michael Ingard
Emil Petersson
Anna-Karin Ring