Här hittar du minnesanteckningar från Kunskapskvällarna från Ölands Vattenråd och artiklar och rapporter som handlar om Ölands vatten. Saknar du något? Hör av dig till info@olands.vattenrad.se
Vi försöker publicera egna och andras rapporter som behandlar vatten i allmänhet eller Ölands vatten i synnerhet.