Studiebesök till lantbruk i Bettorp

Den 4 oktober 2023 ordnade vattenrådet ett studiebesök till Tobias Knutssons mjölkgård i Bettorp, Norra Möckleby. Tobias visade upp sin våtmark som anlades 2012 och intilliggande bevattningsdam som anlades 2016. Dammen fylls under vinterns höglöden med vatten från det intilliggande diket och allt vatten i dammen har gått åt alla år utom 2017 och i år. Fördämningen i diket som skapar våtmarken gör att vattennivån förblir lite högre uppströms lite längre under säsongen. Våtmarken bidrar till att minska läckaget av näringsämnen som tas upp av växtligheten i våtmarken och sedimenterar i dyn. Även bevattningen är viktig för detta ändamål. Om gröderna inte får vatten och kan växa och ta upp gödningen i marken, lakas den istället ur till vattendrag och Östersjön.