Inspirerande studiebesök på Lindbytvätten den 23 augusti

Vår styrelsemedlem Peter Streiffert visade bland annat hur de har minskat sin vattenavändning från 23-5,8 l/kg tvätt och berättade att utslitna lakan och handdukar återvinns av Södra Cell. I den annars väldigt automatiserade tvättanläggningen finns fortfarande möjlighet till manuell lagning av tex arbetskläder för att förlänga hållbarheten. Ett intressant dilemma är användningen av olika kemikalier i tvättmedlet. Klor är effektivt fläckborttagningsmedel men också skadligt om det kommer ut med restvattnet. Alternativet blir dock att kassera plagg med för svåra fläckar och istället köpa ny bomull från Pakistan som krävt mkt vatten vid odling och där miljöförhållanden kan vara betydligt sämre! Viktigt att se på verksamheters miljöpåverkan utifrån ett helhetsperspektiv!