Ny rapport kväve- och fosforrening i våtmarker på södra Öland

Under våren har ett examensarbete om den möjliga avskiljningen av kväve och fosfor i våtmarker på södra Öland genomförts. Examensarbetet var ett samarbete mellan Ölands Vattenråd, som fått medel från Vattenmyndigheten, och Linnéuniversitetet. Du kan läsa rapporten under rapporter.

Under hösten kommer en fortsättning på arbetet genomföras på hela Öland. Då för att se vilken nytta mindre åtgärder kan ha i de öländska kanalerna och vattendragen!

Vi hoppas att vi kan bjuda medlemmar och andra på en presentation av Viktorias arbete senare i år!