Våtmarksinventeringarna är klara!

Slutrapporterna från det LONA-projekt som Jan Herrmann och Börje Ekstam utförde som ”före-studier” är inlämnade.

Förstudierna är genomförda innan Tobias Berger anlägger s.k. gäddfabriker (och abborre) för att gynna mängden rovfisk i Östersjön, ett sätt att minska de övergödningseffekter som varje sommar plågar vårt hav, men även turisterna med flera. Tobias Bergers stora projekt finansierades huvudsakligen med LONA-medel, och en mindre del även av Ölands Vattenråd, och rådets krav var att före-studier skulle inkludera även vegetation, bottenfauna och grodor.

Nu är äntligen våra slutrapporter godkända av Länsstyrelsen, här kan du läsa Den sammanfattande rapporten.

Delrapporterna finns här: Vegetation, en NVI-studie, Bottenfauna och Grodor.

Bilagorna med primärdata, kartor, bilder m.m. finns här: Vegetation, Bottenfauna och Grodor

Har du frågor kan du vända dig till jan.herrmann@lnu.se eller borje.ekstam@icloud.com.

Tack till såväl Vattenrådet som de frivilliga krafter som hjälpte oss främst i groddelen!

Jan och Börje