Debatt: Ingen vinst för samhället med storskaligt östersjöfiske

I DN Debatt publicerades den 17 september en debattartikel som hävdar att det finns studier som visar att det storskaliga fisket inte ger några samhälleliga vinster utan tvärtom vållar samhället betydande kostnader. Författarna till artikeln är Stefan Fölster, docent i nationalekonomi, Per Larsson, professor i marinekologi och Conrad Stralka, verksamhetschef Baltic 2020.

Problemet, menar de, ligger i att en liten del som utgör det storskaliga fisket, får stora subventioner och har inte ens sin hemmahamn på ostkusten, det kustnära fisket trängs tillbaka och kan inte bidra till en levande kust- och landsbygd. Slutsatsen är att det storskaliga fisket kostar samhället betydligt mer än förädlingsvärdet det skapar och skattebetalarna får stå för nettokostnaden. Påverkan på fiskbestånden är illa ute eller har kollapsat, vilket har lett till kris för det småskaliga fisket.

Om det storskaliga östersjöfisket skulle upphöra till att bestånden har återhämtat sig till nivåer som sen 1990-tal skulle samhället vinna en halv miljard kronor per år och staten 300 miljoner kr per år, menar författarna, och ger Sverige två aktiva handlingar som kan göra skillnad.

Läs debattartikeln i sin helhet här!