Små åtgärder – stor nytta

Under hösten har vattenrådet drivit ett projekt som har kartlagt nyttan och förslagit mindre åtgärder för att minska näringsläckaget från land. Nu finns slutrapporten att läsa! Åtgärder som föreslås är kopplade till olika områden på Öland med olika förutsättningar när det gäller geologi och jordarter (Bild på typområden hämtad från Natur och kultur på Öland).

Rapporten hittar du här!