Skrivelser och samrådssvar

Ölands Vattenråd har på senare tid svarat på ett antal remisser och samråd och dessutom lämnat in skrivelser till kommunerna om nitrat i yt- och dricksvatten.

Du hittar alla dessa dokument samlat på sidan: https://olands.vattenrad.se/dokument/